Arbitrage en Mediation

ILLESLEX Abogados beschikt over een professional team met ervaring in ondersteuning en leiding van procesvoering voor de verschillende rechtbanken (binnen het burgerlijk, straf, arbeids- en bestuurlijk recht) en instanties. Ons team ontwikkelt de beste juridische strategie voor de benodigdheden van elke zaak. ILLESLEX Abogados heeft bovendien deskundigen die arbitrageprocedures voeren en advies verlenen over alle fasen en aspecten van arbitrage.

Onder de belangrijkste onderwerpen van dit werkveld bevinden zich:

 • Juridische stappen bij (buiten)contractuele aansprakelijkheid.
 • Procesvoering over geldigheid, interpretatie en uitvoering van contracten.
 • Beëindigen en ontbinden van contracten.
 • Mede-eigendom en verhuur binnen en buiten de bebouwde kom.
 • Vordering tot betaling.
 • Wissels, checks en schuldbekentenissen.
 • Handelscontracten voor agentschappen, distributie, franchise, leveranties enz.
 • Bouwcontracten en Bouwrecht.
 • Eigendomsrecht.
 • Verschillende soorten van zekerheidsstellingen (“Garantia real” versus “Garantia personal”).
 • Ondersteuning en regie bij geschillen en procesvoering in het ondernemingsrecht.
 • Juridische stappen bij aansprakelijkheid van bestuurders.
 • Adviesverlening, voorbereidingen en onderhandelingen in faillissementsprocedures.
 • De voorlopige en definitieve executie (tenuitvoerlegging) van rechterlijke uitspraken.
 • Handhaving en executie van vonnissen en uitspraken uit het binnen- en buitenland.
 • Het voorbereiden en voeren van arbitrageprocedures: advies over de toepasbaarheid van arbitrage, selectie van de meest geschikte arbitragecommissie of instantie, opstellen van arbitrage convenanten, optreden als advocaten en als arbiters in alle soorten van arbitrage (institutioneel of ad hoc).
 • Advies en bemiddeling in “mediation” processen binnen de velden van het burgerlijk, handels, familie en gemeenschapsrecht.

Aanbevolen voor deze juridische dienst in Mallorca

Carmen
Hernández Nieto

Geassocieerd Advocaat

Meer team

Stel een vraag

security image

Ik heb gelezen en accepteer de Privacy Policy van persoonsgegevens

E-mail