Faillissementsrecht en Bedrijfssaneringen

Binnen het werkveld Faillissementsrecht en Bedrijfssaneringen van ILLESLEX ABOGADOS adviseren wij rechts- en natuurlijke personen in gevallen van insolventie. 

Bij ILLESLEX ABOGADOS wegen wij de verschillende opties zorgvuldig af en adviseren wij u over de beste (buiten-)gerechtelijke alternatieven voor het oplossen of maximaal verlichten van de gevolgen van een economische crisissituatie.

Wij beschikken over een multidisciplinair team (advocaten, procesvoerders, bedrijfskundigen en specialisten in P&O) met brede ervaring in bedrijfssaneringen, dat in staat is om een integraal advies te verstrekken.

In het bijzonder, richten wij ons op de volgende aspecten:

 • Voorbereiding, afhandeling en juridische sturing van faillissementsprocedures.
 • Vertegenwoordiging en verdediging van de gefailleerde, de schuldeisers of derden.
 • Uitoefenen van de rol van curator.
 • Als schuldeiser juridische stelling tegen de curator innemen.
 • Art. 5.bis van de Faillisementswet.
 • Verdediging bij terugvorderingsmechanismes: verdediging in juridische procedures die als doel hebben het nietig verklaren van reeds uitgevoerde transacties met gefailleerde bedrijven.
 • (Anticiperende) convenant voorstellen en haalbaarheidsplannen. 
 • Advies bij herstructureringen en reorganisaties van bedrijven.
 • Koop/verkoop van bedrijven in crisissituaties.
 • Preventief juridisch advies bij:
 1. Contractonderhandeling en verkrijgen van waarborgen voor het effectief beschermen van kredieten. 
 2. Contracteren van bedrijven met economische problemen.
 3. Afhandeling en verkrijgen van uitstel van betaling van schulden.
 4. Corporate Compliance: Evaluatie van gedragingen die kunnen leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid (binnen het strafrecht, ondernemingsrecht en belastingrecht).

 

Aanbevolen voor deze juridische dienst in Mallorca

Carmen
Hernández Nieto

Geassocieerd Advocaat

Feliu
Martorell Brotad

Geassocieerd Advocaat

Olatz
Uriarte Madariaga

Geassocieerd Advocaat

Meer team

Stel een vraag

security image

Ik heb gelezen en accepteer de Privacy Policy van persoonsgegevens

E-mail