Arbeidsrecht en sociale verzekeringen

Binnen dit werkveld verstrekt ons gespecialiseerd team juridische oplossingen op het gebied van: Arbeidscontracten, P&O, (onderhandelingen voor) Collectieve Arbeidsovereenkomsten, Sociale Premies en Arbo, Bestuurlijke Procedures, Bestuursrechtelijke procesvoering, Bedrijfssaneringen, Arbitrage en Geschillen bij de rechtbank voor arbeidszaken.

In het bijzonder, richt het werkveld Arbeidsrecht en Sociale Verzekeringen van ILLESLEX Abogados zich op: 

 • Opstellen van alle soorten arbeidscontracten naar gelang de situatie van elke cliënt, inclusief contracten voor hogere managementposities.
 • Aanvragen van subsidies en steunmaatregelen voor de indienstneming van werknemers.
 • Werktijden, vakanties, absentie en boetes.
 • Advies bij kwesties van geografische mobiliteit, promotie, demotie en andere substantiële wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden.
 • Indienstneming van buitenlanders. Werk- en verblijfsvergunningen voor in Spanje gedetacheerde managers, werknemers en hun families.
 • Beëindiging van de arbeidsrelatie.
 • Onderhandeling, het opstellen en interpreteren van Collectieve Arbeidsovereenkomsten. 
 • Herstructurering van bedrijven: Advies bij herstructureringsprocessen en reorganisatie, personeelsreducties, gehele of gedeeltelijke sluiting van bedrijven of vestigingen die leiden tot collectieve ontslagen en ontslagregelingen, vroegtijdig pensioen, enz. Advies en onderhandelingen bij het opstellen van afvloeiingsregelingen bij massaontslag.
 • Advies bij bedrijfssaneringen: outsourcing en uitbesteden van activiteiten.
 • Due Diligence van de Human Resources bij bedrijfsovernames en fusies.
 • Coöperaties en andere rechtspersonen (“mutualidades” en “sociedades laborales”).
 • Advies over Aansprakelijkheid van Bestuurders.
 • Advies over Sociale Verzekeringen: Premies, subsidies, werkgelegenheidsmaatregelen en toepassing van de juiste sociale premies. (Buiten) gerechtelijke procedures.
 • Arbopreventie, gezondheid en arbeidsveiligheid.

 

 • Assistentie bij controles van de Arbeidsinspectie en bij Boete- en dwangsomprocedures, arbeidsongevallen en bestuursrechtelijke beroepsprocedures. 
 • Ondersteuning en leiding bij het procederen, bijstand bij arbitrage en buitengerechtelijke zaken.
 • Vertegenwoordiging bij arbeidsprocedures bij Rechtbanken voor arbeidszaken en buitengerechtelijke processen.
 • Smeekbedes, Cassatie en “recurso de Amparo” (= speciale procedure ter bescherming van de grondrechten wanneer deze door een rechterlijke beslissing zouden zijn geschonden).

Aanbevolen voor deze juridische dienst in Mallorca

Sacramento
Pérez

Medewerker

Francisco
Navarro Lidón

Geassocieerd Advocaat

Javier
Blas Guasp

Managing Partner

Meer team

Stel een vraag

security image

Ik heb gelezen en accepteer de Privacy Policy van persoonsgegevens

E-mail