cerrar

EnglishEnglish

EspañolEspañol

DeutchDeutsch

FrançaisFrançais

NederlandsNederlands

CatalàCatalà

wassap

Contacte

Calendari

Cita

Propietat horizontal i arrendaments

Assessoram segons les necessitats específiques dels clients, propietaris o llogaters, nacionals o estrangers, tant en l’elaboració i la gestió de contractes d’arrendament com davant la necessitat d’acudir a la via judicial en casos d’immobles situats a Mallorca.

• Negociació i redacció de contractes d’arrendament d’habitatge, local de negoci i indústria.
• Assessorament en les relacions amb les comunitats de propietaris i assistència a les juntes.
• Demandes de desnonament per falta de pagament de la renda.
• Reclamacions per impagament de rendes i quantitats assimilades.
• Demandes sobre resolució de contractes d’arrendament sotmesos a pròrroga forçosa.
• Actualitzacions de renda.
• Reclamacions de quantitat contra els comuners morosos.
• Demandes sobre impugnació d’acords de la junta de propietaris.
• Assessorament jurídic als representants i als administradors de les comunitats de propietaris.
• Conflictes entre comuners.

Advocats recomanats per a aquest servei

Javier Blas Guasp

Javier
Blas Guasp

Soci

Ver especialidades Veure més >
Guillermo Dezcallar Enseñat

Guillermo
Dezcallar Enseñat

Soci

Ver especialidades Veure més >
Feliu Martorell Brotad

Feliu
Martorell Brotad

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Jaime López Morente

Jaime
López Morente

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Leyre Steegmann Urcelay

Leyre
Steegmann Urcelay

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Paula Sureda Díez

Paula
Sureda Díez

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Maite Blas Janssens

Maite
Blas Janssens

Asociat

Ver especialidades Veure més >

Tot l´equip

Formulari de contacte

security image

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: ILLESLEX S.L.P., B57157620, C/ Oms, 50 - 1A 07003 Palma (Illes Balears), info@illeslex.com Fins del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis Legitimació: obligació legal del Responsable i consentiment de l'interessat quan escaigui. Tipologia i conservació: es tracten les dades mínimes necessàries per al fi i es conserven complint els terminis legals de prescripció. Destinataris de cessions: les necessàries per a la fi del tractament i per al compliment d'obligacions legals.

Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició
Més informació del tractament: info@illeslex.com

Suscribete a
nuestra newsletter

Te mantenemos informado

Nos encontrarás en...