cerrar

EnglishEnglish

EspañolEspañol

DeutchDeutsch

FrançaisFrançais

NederlandsNederlands

CatalàCatalà

wassap

Contacte

Calendari

Cita

Dret de família, successions i dret foral Balear

Els nostres advocats de Mallorca ofereixen un assessorament especialitzat en situacions de crisi familiar, en què fan prevaler un tarannà conciliador i, si escau, promouen les solucions contencioses que siguin necessàries.

El nostre equip té en compte el caràcter personal i íntim dels assumptes que concerneixen aquesta àrea d’especialització. Per això, cada assumpte és tractat amb la màxima confidencialitat i amb sensibilitat especial, a fi que tengui tan poc cost emocional com sigui possible.

• Separació conjugal i divorci (de mutu acord i contenciós) i nul·litat civil.

• Reclamacions de pensions d’aliments, compensatòries i execució de sentències.

• Guarda i custòdia de menors i règims de visita.

• Procediments de modificació de mesures.

• Filiació i emancipació. Assessorament especialitzat en accions de reclamació i impugnació de la filiació, paternitat, maternitat i qüestions de pàtria potestat i cessament, pròrroga o rehabilitació d’aquesta.

• Unions de fet (constitució i dissolució).

• Règims economicomatrimonials (constitució i liquidació).

• Impagament de pensions, incompliments de les resolucions judicials, maltractaments i altres qüestions d’índole penal.

• Procediments successoris. Tramitació d’herències, reclamació de legítimes, testaments...

• Procediment especial de modificacions de la capacitat i constitució, exercici i cessament de càrrecs tutelars (tuteles, curateles, administracions provisionals i defenses judicials).

• Dret internacional. Famílies compostes per membres de diferents països, col·laboracions amb professionals estrangers...

• Dret foral balear: censos i alous, legítimes...

Advocats recomanats per a aquest servei

Javier Blas Guasp

Javier
Blas Guasp

Soci

Ver especialidades Veure més >
Guillermo Dezcallar Enseñat

Guillermo
Dezcallar Enseñat

Soci

Ver especialidades Veure més >
Olatz Uriarte Madariaga

Olatz
Uriarte Madariaga

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Silvia Dezcallar Enseñat

Silvia
Dezcallar Enseñat

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Feliu Martorell Brotad

Feliu
Martorell Brotad

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Jaime López Morente

Jaime
López Morente

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Paula Sureda Díez

Paula
Sureda Díez

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Teresa Vicens Massanet

Teresa
Vicens Massanet

Asociat

Ver especialidades Veure més >
María Crespo Olmo

María
Crespo Olmo

Asociat

Ver especialidades Veure més >

Tot l´equip

Formulari de contacte

security image

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: ILLESLEX S.L.P., B57157620, C/ Oms, 50 - 1A 07003 Palma (Illes Balears), info@illeslex.com Fins del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis Legitimació: obligació legal del Responsable i consentiment de l'interessat quan escaigui. Tipologia i conservació: es tracten les dades mínimes necessàries per al fi i es conserven complint els terminis legals de prescripció. Destinataris de cessions: les necessàries per a la fi del tractament i per al compliment d'obligacions legals.

Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició
Més informació del tractament: info@illeslex.com

Suscribete a
nuestra newsletter

Te mantenemos informado

Nos encontrarás en...