Juridische verdediging van intellectuele en industriële eigendom en juridische verdediging op het gebied van oneerlijke concurrentie.

  • Advies over de onderhandelingen over en het opstellen van alle soorten contracten, zoals licentiecontracten en/of de overdracht van exploitatierechten, samenwerkingsprojecten met concurrenten en/of complementaire entiteiten (UTE's, joint ventures, enz.); distributiecontracten met exclusiviteitsclausules en/of beperkingen op de wederverkoop, enz.  

 

  • Juridische verdediging, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, tegen aanspraken op inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, zoals plagiaat, exploitatierechten, auteurschap, etc.

 

  • Juridische verdediging op het gebied van geschillen over de bescherming van intellectuele en industriële eigendomsrechten, bescherming van merken, octrooien, gebruiksmodellen, industriële ontwerpen en domeinnamen.

 

  • Juridische verdediging tegen handelingen die oneerlijke concurrentie vormen, met inbegrip van onrechtmatige reclame, door middel van buitengerechtelijke onderhandelingen of in de juridische sfeer door tussenkomst in rechtszaken zoals vorderingen tot vaststelling van oneerlijkheid, vorderingen tot beëindiging van oneerlijk gedrag, verwijdering, rectificatie van misleidende informatie, schadevergoeding, ongerechtvaardigde verrijking, enz. 

 

Stel een vraag

security image

Ik heb gelezen en accepteer de Privacy Policy van persoonsgegevens

E-mail